ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font ด้วยโปรแกรม Photoshop CC 30/10/2560 รูปอักขระขอมจากตัวหนังสือในใบลานผสมผสานกับรูปอักขระสมัยพระนารายณ์ตอนต้น http://thai-cultural-capital.blogspot.com

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

ฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font

แบบตัวอักษรป้าย-ประตูวัดพระบรมธาตุวรวิหาร สร้างเมื่อปี 2500 อายุราว 60 ปี วัฒนธรรมสื่อถึงการออกแบบรูปอักขระที่ยังมีรูปแบบทันสมัย ลวดลายปูนปั้นสวยงาม อยู่ภายในวัด ใกล้บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ไม่สังเกตไม่รู้ว่าอยู่หลังองค์พระธาตุ ซึ่งสมัยก่อนเป็นด้านหน้าวัด ปัจจุบันขาดการดูแล จึงเป็นที่มาของวิจัย-การออกแบบสร้างสรรค์จัดทำฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font ไว้เพื่อเป็นทางเลือกร่วมใช้เป็นฟ้อนต์อัตลักษณ์ให้แก่เมืองชัยนาทและหรือคนไทย-ฝรั่งจะได้ใช้สืบสานภาษาไทยเราปรากฏในสื่อต่างๆตลอดไป #chainatfont #AAAChainathttp://thai-cultural-capital.blogspot.com http://www.thaifont.info

ฟ้อนต์ละโว้ Lawoe Font หนึ่งในผลงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบ

ฟ้อนต์ละโว้ Lawoe Font หนึ่งในผลงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #Lawoefont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/ http://www.thaifont.info

13 ตุลาคม : ธ สถิตในใจไทย ตราบนิจนิรันดร์

13 ตุลาคม : ธ สถิตในใจไทย ตราบนิจนิรันดร์

ฟ้อนต์สิงห์บุรี : Singburi Font

ฟ้อนต์สิงห์บุรี หนึ่งในงานงอกจากงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #singburifont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/ http://www.thaifont.info

ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2560 ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข ฟ้อนต์ 9 TerdThai คือแบบ 1 ใน 9 แบบตัวพิมพ์ที่แจก มีให้ใช้ 3 ตัว เลือกใช้ตามใจชอบมีทั้งแบบธรรมดาและสคริปต์ คือ ฟ้อนต์ 9 TerdThai  2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2  ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เวลา 9.09 น.เป็นต้นไป ทั้งชุด มี 9 แบบ โดย นักออกแบบ 9 คน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

9 TerdThai Type Specimen Book

พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่สื่อแสดงถึงความเป็นไทย ที่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติล้วนเทิดทูล แบบตัวพิมพ์ 9 TerdThai จึงได้ใช้เส้นสายลายกระหนกอันเป็นต้นแบบลวดลายประจำชาติของไทยมาปรับใช้เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้ใช้แบบตัวพิมพ์นี้ได้ร่วมรับรู้ ร่วมใช้สื่อสาร อย่างถูกกาละเทศะ ร่วมสร้างแบบอย่างเพื่อเทอดไทย (Thai Style) โดยใช้หัวตัวอักษรไทยด้วยกระหนกและหางเปลวให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะอย่างอ่อนช้อย นอบน้อม โดยกำหนดโครงสร้างแบบตัวพิมพ์เป็นตัวหนาเอน (Bold-Italic) 9 องศา มี 3 รูปแบบ (Typefaces)3 ไฟล์ฟ้อนต์ ให้ติดตั้งและเลือกใช้ตามที่ต้องการคือ 1. ฟ้อนต์ 9 TerdThai  2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2  ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ

โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ : Nine Fonts for Dad : Nine new fonts are being released in June in honour of the late monarch

ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อกับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

The project “Nine Fonts for Dad” was initiated by the Federation of Thai Printing Industries to express their gratitude and loyalty to the late King.

All nine fonts are open license and unicode, allowing them to be collectively mapped into the standard universal character set and used on both the Windows and Mac OS computer platforms

A SPECIAL set of nine new fonts, each one developed by a type designer to honour His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej’s enormous contributions to his country, are certain to take over the way we print when they become available for free on June 3, Thai Printing Day.The new set of nine fonts will available for free download on June 3, starting at 9.09am via http://www.PrintFederation.or.th.

9 Type Designers
1.Arwin Intrungsi :“9 BelovedKing”
2.Kham Chaturongakul : “9 KhunTongDang”
3.Knaz Uiyamathiti : “9 Pradit”
4.Krissada Wongsearaya :“9 Nopparaj”
5.Naphon Puthipatanakul : “9 LP”
6.Pairoj Teeraprapa : “9 Our King”
7.Prachid Tinnabutr : “9 TerdThai”
8.Prinya Rojarayanont : “9 Luang”
9.Theerawat Potvibulsiri :“9 Siamin”

Ref & Read more news at Url: : http://www.nationmultimedia.com/news/life/art_culture/30306146
February 12, 2017 01:00 By Khetsirin Pholdhampalit ,The Sunday Nation

Download Links :
1.Thaifont.info : free fonts link menu
2.http://www.printfederation.or.th/index.php/downloads/viewcategory/17-font-for-king

Happy New Year 2017

Happy New Year 2017 Best wishes to all… from….Thaifonthappy-new-year

Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์

ratanakosin-font-show krungthep

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in Thai Font News by Prachid Tinnabutr. No Comments